Kalkancı Logo

İnovasyon ve Kalite

İnovasyon, tüm iş yapış süreçlerimize adapte ettiğimiz; 5S, Kaizen ve Yalın Üretim uygulamaları ile sürekli geliştirme hedefimizin olduğu bir yaklaşımdır. KALKANCI olarak inovatif fikirler ve yaklaşımlarla hizmet anlayışımızın, performansımızın ve sorunlara bakış açımızın geliştiğini biliyoruz. Hızlı gelişen ve değişen global dünyada inovasyonun, girişimciliğin ve gelişmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz.

Bakış açımızı ve düşünce yapımızı çeşitlendirmenin hizmet potansiyelimizi geliştireceğini de tecrübelerimizle gözlemliyoruz. İşte bu sebeple geliştirdiğimiz projelerde ve hizmet verdiğimiz sektörlerde daha hesaplı, kaliteli ve değeri yüksek ürünler sunabilmek için Inovatif yaklaşım ile sürekli gelişen bir organizasyon yaratmak ve müşteri taleplerinin en üst düzeyde karşılanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Kalite Anlayışımız

Kalite kavramı KALKANCI olarak asla taviz vermediğimiz konuların başında gelmektedir. ISO 45001, ISO 14001, IATF 16949, ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olan, farklı sektörlerde ve farklı branşlarda hizmet veren bir marka olarak, iş kalitemizin sarsılmaz şekilde devamı için “Kalite” kavramına çok geniş bir perspektiften bakmaktayız. Bizim için kalite sadece ürünün aldığı son şekil değildir.

Bizim için kalite bütünsel yaklaşılması gereken bir değerler toplamıdır. Bu nedenle kalite; hammaddenin geliş sürecinden üretimine, kontrolden teslimatına kadarki tüm süreçleri kapsamaktadır. Üstelik tüm bu süreç boyunca manevi ve vicdani değerlerin korunması da bizim kalite sürecimizin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Tüm bu değerler ışığında KALKANCI markamızın kalite anlayışını şu şekilde maddeleyebiliriz;

 • Gelişmiş ülkelerin sektörel, teknik ve bilimsel gelişmelerini takip ederek sürekli gelişimi sağlamak,
 • Dünyadaki tüm yenilikleri takip ederken bu yenilikleri sistemlerimize entegre ederek çağdaş şirket duruşumuzu korumak,
 • Alüminyum sektöründe ulusal ve uluslararası fiyat hareketlerini izleyerek rekabet edebilir fiyatlar belirlemek ve böylelikle iş alma gücümüzü yüksek tutmak,
 • İşi ilk seferinde doğru yaparak ve proseslerimizi sürekli iyileştirerek üretimde sıfır hataya yönelmek,
 • Gerçekçi hedefler belirlemek ve belirlenen hedeflere ulaşmada etkinliğimizi sürekli iyileştirmek. Ancak bunu yaparken de hizmet anlayışımızla müşteri beklentilerini aşan sonuçlar sunmak,
 • Projeleri iş programına ve teknik şartnamelere uygun olarak zamanında bitirmek ve teslim etmek
 • Üretim hattımızı teknolojik gelişmelere göre yenileyerek, proseslerimizi izlemek ve sürekli iyileştirmek,
 • İlgili tüm tarafların tatminini artırmaya odaklanmak,
 • Çıkabilecek sorunların çözümünde sistematik yaklaşımlar ve metotlar uygularken problemler oluşmadan tedbir alma alışkanlığını edinmek ve bunun devamını sağlamak,
 • Yerel ve uluslararası kalite sertifikalarını alarak sürekli gelişimi sağlamaktır.
 • Ayrıca KALKANCI markasının yıllar içerisinde edindiği güvenilir ve köklü marka imajını koruyacak doğru çalışma stratejileri oluşturmak da “kalite” anlayışımız içinde yer almaktadır.

Eğitim ve Güvenlik

KALKANCI olarak başarının ve ilerlemenin hem bireysel hem de ekip olarak gelişmekle sağlanacağına inanıyoruz. Bireysel başarının ve gelişimin gruba getireceği artılardan faydalanmak için şirket içi eğitme ve gelişime önem veriyoruz. Performans artışı, personel tatmini, tutarlı sonuçlar ve başarı için şirket değerleri çerçevesinde aralıklarla personel eğitimleri sağlıyoruz. Bu eğitimler gerek teknolojik, gerek şirket değerlerini içeriyor olsun kısa ve uzun vadede faydalarını hem çalışanlar hem de firma olarak görüyoruz.

Başarının ve verimin güvenilir bir ortamda sağlanacağı biliyoruz. KALKANCI olarak tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktayız. Bu sebeple insan sağlığı ve iş güvenliği performansını ve kazaların önlenmesi ile ilgili faaliyetlerimizi sürekli geliştirmekteyiz. Fabrika sahamızda bütün çalışma ve yaşama alanlarının kanun ve yönetmeliklere uygun, sağlıklı ve güvenli olmasını sağlamak ve yapılan her işin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf edecek önlemleri almaktayız.