Mastar / Göz Kontrolü

Kalite Standartları dahilinde ürün üretmeye çalışan tüm firmaların üretimin her evresinde gerçekleştirmesi gereken belirli prosedürler vardır. Mastar / Göz Kontrolü de bunlardan biridir.

Gözle Muayene Testi

Üretim süreci sonunda ortaya çıkan ürünlerin en eski ve klasik kontrol yöntemlerinden biri olan Gözle Muayene, ürünün direkt gözle ya da ara ekipmanla kontrol edilmesi sürecidir.

  • Parçaların sabitlendiği bir çalışma alanı, parça yüzeylerini algılamak için bir sensör, birparça sensörünü çalışma alanı etrafında hareket ettirmek için mekanik montaj
  • Sensöre göre parça boyutlarının hesaplanmasında kullanılan yazılıma sahip bilgisayar ölçümleri

Üretim Öncesi Muayene

Üretim Öncesi Muayene (ÜFE), hammadde ve bileşenlerin miktar ve kalitesini ve ürün şartnamelerine uygun olup olmadıklarını değerlendirmek için üretim süreci başlamadan önce yapılan bir kalite kontrol muayenesidir. Üretim öncesi Hammadde ve aksesuar kontrolü: Kalite kontrol ekibi üretim için gerekli hammaddeleri ve bileşenleri kontrol eder.

Üretim Denetimi Sırasında

Üretim Denetimi sırasında (DPI) veya başka bir şekilde DUPRO olarak bilinen, üretim devam ederken yapılan bir kalite kontrol denetimidir ve özellikle sürekli üretimde olan, zamanında gönderiler için katı gereksinimleri olan ve takip eden ürünler için iyidir. Üretim öncesi denetim sırasında üretimden önce kalite sorunları tespit edildiğinde erkenden müdahale etmek önemlidir.

Üretim sürecinin her aşamasında, denetçiler size ihtiyacınız olan kapsamlı bilgi ve verileri sağlamak için eksiksiz ve ayrıntılı bir denetim raporu hazırlayacaktır.

Sevkiyat Öncesi Muayene

Sevk Öncesi Muayene (PSI), HQTS tarafından yürütülen birçok kalite kontrol muayenesinden biridir. Kalite kontrol sürecinde önemli bir adımdır ve sevk edilmeden önce malların kalitesini kontrol etme yöntemidir. Sevkiyat öncesi muayene (veya psi-teftişler), üretimin alıcının şartnamelerine ve / veya bir satın alma emrinin veya akreditifin şartlarına uygun olmasını sağlar. Bu denetim, siparişin en az% 80’i nakliye için paketlendiğinde bitmiş ürünler üzerinde yapılır. Bu inceleme, ürün için standart Kabul Edilebilir Kalite Sınırları (AQL) özelliklerine göre yapılır.

Kalite kontrol çalışanları, ürünlerin doğru ve neredeyse 0 hatayla tüketicilere ulaştırmak için test yaparlar ve bunun içinde birçok araçtan destek alırlar. Bunlar arasında, basit aletlerin yanı sıra, CMM’ler gibi özel test makineleri de bulunur. Elektrikli cihazları test eden kalite kontrol elemanları, sırasıyla potansiyel farkı, akım akışı ve direnci test etmek için voltmetreler, ampermetreler ve ohm metreler kullanabilir.

Kalite kontrol çalışanları yapılan testler sonucunda rapor hazırlamakla mükelleftir. Kalite kontrol sorumluları kusurlu ürünlerde amirleri bilgilendirir ve üretim problemlerinin analiz edilmesine ve düzeltilmesine yardımcı olur. Bazı firmalar, bu süreçleri bir insan kontrolünün yanı sıra büyük  kontrol makinelerinden destek alarak otomatikleştirmiştir. Bu firmalardaki kalite kontrol elemanları ekipmanı izler, çıktıları gözden geçirir ve rastgele ürün kontrolleri yapar.

Kalkancı Master / Göz Kontrol

Mastar / Göz Kontrol yöntemi, en eski ama bir o kadar da hızlı ve ucuz olan bir metottur. Kalkancı olarak teknoloji destekli tüm kontrollerden geçirdiğimiz ürünlerimiz, erişimi olmayan yerlerin kontrolünü sağlamak ve bunu tahribat yaratmadan yapabilmek adına son olarak Mastar / Göz Kontrollerinden geçirilir.