Yüzey Pürüzlülük Testi

Yüzey Pürüzlülük Testi

Yüzey pürüzlülüğü, bir yüzey üzerindeki sırtların belirli derinliği ve konturunu ifade eder. Yüzey pürüzlülüğünü test etmek neden önemlidir? “Sıfır” yüzey pürüzlülüğü diye bir şey olmadığından (yani, tamamen düz bir yüzey), her projenin ölçülmesi gereken bir düzeyde yüzey pürüzlülüğü olacaktır. Kesin yüzey pürüzlülüğü seviyesine dikkat etmemek, bir ürünün genel kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Örneğin, yüzey pürüzlülüğü şunları etkileyebilir:

  • Bir yüzey nasıl görünür?
  • Bir yüzey nasıl çalışır?
  • Bir kaplama yüzeye ne kadar iyi yapışır?

Araba parçası üretiminde yüzey pürüzlülüğünün önemini göz önünde bulundurun. Araba motorları, sürekli olarak birbirine sürtünen parçalara veya tam olarak birbirine uyması gereken parçalara sahiptir. Çok pürüzlü veya yeterince pürüzlü olmayan bir yüzey, parçaların çok erken aşınmasına veya motorun işlevselliğini etkileyen istenmeyen boşluklara neden olabilir.

Bir üründeki anormallikleri ve kusurları tespit etmek için bir yüzey pürüzlülüğü ölçümü de kullanabilirsiniz. Bu nedenle yüzey pürüzlülüğü ölçümleri, üretim sırasında ve kalite kontrol aşamasında ilgili olabilir.

Her proje yüzey pürüzlülüğü için ölçülmelidir ve parçaların daha büyük parçalara uyması durumunda, gerekli yüzey pürüzlülüğü muhtemelen en baştan bir planda belirtilecektir.

Yüzey Pürüzlülük Testi Nasıl Yapılır?

Yüzey Pürüzlülüğünün Ölçülmesi

Bir yüzey pürüzlülüğü ölçümü, yüksekliğe, derinliğe ve çıkıntıların aralığına bakar. Farklı malzeme türleri ve hatta farklı malzeme türleri için ideal yüzey pürüzlülüğü vardır. Örneğin, farklı çelik türleri, farklı yüzey pürüzlülüğünü korur.

Yüzey Pürüzlülük Testi

Yüzey pürüzlülüğü Ra değişkeni ile temsil edilebilir. Ra sayısı ne kadar büyükse, yüzey o kadar pürüzlüdür. Ra, üreticilerin farklı işleme tekniklerinin yüzey pürüzlülüğünü nasıl etkileyeceğini göstermelerinin bir yolu olarak sıklıkla kullanılır. Ra’nın yakaladığı, ortalama pürüzlülüktür (yüzeyin düz olarak kabul edilenin üstünde ve altında sapma derecesinin aritmetik ortalama değeri).

Yüzey pürüzlülüğünü ölçmenin başka bir yolu, bir yüzeyin profilinin maksimum yüksekliği olan Rz’dir. Bir profilin ortalama karekök sapması olan Rq de vardır. Sayıları hesaplamak konusunda çok fazla endişelenmeden önce, bu değişkenlerin araçlar kullanılarak türetilebileceğini bilin.

Yüzey pürüzlülüğünü bir “temas tipi” yöntemi (bir prob ucu profilleyicinin ucuyla) veya “temassız tip” yöntemi (ışık ölçümü ile) kullanarak ölçebilirsiniz. Stylusprofil oluşturucuları fiziksel olarak yüzeye dokunur ve yüzey boyunca düz bir çizgide ilerlemek için bir elmas uç ve dengeleyici kullanır. Stylus bir sırtla karşılaştığında, çizgi sapmayı yansıtır ve Ra değeri, düz çizgiden sapma derecesine göre hesaplanır. Elbette, her malzeme böyle bir doğrudan temasa izin veremez ve doğrudan temas her zaman yüzey pürüzlülüğünü ölçmenin en kolay, en hızlı veya en kesin yolu değildir.

Temassız yöntemlerin en popüler türlerinden biri, bir yüzeyden yansıyan ışığın dalga boylarını ölçerek milyonlarca veri noktasını yakalayan optik profillemedir. Bu, birçoğu farklı proje boyutlarına ve ölçüm ihtiyaçlarına göre yapılandırılabilen bir optik profilleme makinesinin kullanılmasını gerektirir.

Projenizin temaslı veya temassız ölçümü garanti edip etmediğine bakılmaksızın, yüzey pürüzlülüğü ölçümlerinin her seferinde tutarlı bir şekilde, doğru ve kesin bir şekilde alınması çok önemlidir. Yanlış ölçümler, başarısız kaplama uygulamalarına, tutarsız ürün çıktısına, performans kalitesinin düşmesine ve dayanıklılığın zayıflamasına neden olabilir.

Kalkancı Yüzey Pürüzlülük Testi

Kalite Kontrol prosesimizin bir başka ayağını oluşturan Yüzey Pürüzlülük Testi; ürünlerimizin performansını, ömrünü ve kalitesini belirleyen en önemli süreçlerden biridir. Nitel ve Nicel değerlendirmelerden geçen ürünlerimiz en güvenilir ve doğru kontrollerle sınanmaktadır.

Kalkancı olarak yüzey hatalarını tespit etmek için en hassas ve tahribatsız muayene yöntemlerinden olan “Sıvı Penetrant Muayenesi”ni ( bir diğer adıyla Sıvı Penetrant Testi) tercih etmekteyiz. Tercih sebeplerimizi sıralayacak olursak;

  • Oldukça hassas bir yöntemdir,
  • Uygulaması son derece basit bir testtir,
  • Diğer birçok yönteme göre nispeten ucuzdur,
  • Birçok farklı maddeye uygulanabilir,
  • Bütün yüzey kontrolleri tek bir işlemle kontrol edilebildiği için hızlıdır.