Alüminyum Döküm

“Dökmek” eyleminden alan ismini alan Döküm, en yalın haliyle ergitilen madde ya da madenlerin belirli kalıplara dökülerek şekillendirilmesi sürecidir. Döküm eylemindeki nihai amaç maddelerin eritilerek fayda sağlayan kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesidir. Metal enjeksiyon, veya Basınçlı döküm erimiş metalin yüksek basınç altında kalıp boşluğu içine basılmasıyla yapılan bir metal döküm işlemidir. Kalıp boşluğu, şekillendirilmiş ve işlem sırasında bir enjeksiyon kalıbı ile benzer şekilde işlenmiş iki sertleştirilmiş takım çeliği kalıp kullanılarak oluşturulur. Çoğu basınçlı döküm, demir dışı metalden özellikle çinko, bakır, alüminyum, magnezyum, kurşun, kalay ve kalay bazlı alaşımlarla yapılır. Kullanılan metalin türüne bağlı olarak sıcak kamaralı makine veya soğuk kamaralı makine kullanılır. Alüminyum, zamak (bir çinko ve alüminyum alaşımı), pirinç, magnezyum ve kurşun, metal enjeksiyonda en çok kullanılan metaller ve alaşımlardır.

Dökümhane

Döküm işleminin yapıldığı yer olan Dökümhane, eritilen ve sıvı haline gelen metaller istenilen şekildeki bir kalıba dökülerek soğumasının ardından elde edilen yüksek kaliteli ürünlerin elde edildiği yerdir.

Yüksek Basınçlı Döküm

Alüminyum parça üretiminde en çok tercih edilen yöntem olan Yüksek Basınçlı Döküm yöntemi, hem yüksek adet üretim (seri üretim) için fiyat avantajı sağlar hem de karmaşık şekilli ürünlerin bile yüksek kaliteyle üretilebilmesine imkân tanır.

Alüminyum Döküm

KALKANCI, basma kuvveti 4000 kN ile 20.000 kN arasında değişen 18 proses kontrollü Alüminyum Soğuk Kamaralı Döküm Tezgahına sahiptir. Bunlardan 8 tanesi, yüksek hacimlerde bile tutarlı kaliteyi garanti eden endüstriyel robotlarla donatılmıştır. Çevrimiçi üretim yönetim sistemi ile çevrimiçi izleme ve planlama, günde 24 saat gerçekleştirilir ve veriler otomatik olarak toplanır. Bu bağlamda sahip olduğumuz diğer ekipmanlar şunlardır;

  • Tüm tezgahlarımız otomatik kalıp yağlama robotuna sahiptir.
  • 7 tanesi dozajlı ocaklarla olmak üzere tüm tezgahlarımız tam otomatik kepçe sistemi kullanılarak malzeme ile beslenmektedir.
  • Hücre sistemine uygun olarak çalışan, yüksek adetli parçalarda en uygun fiyat avantajını ve en yüksek kalite standartlarını sağlayan 8 adet 6 eksenli döküm robotu kullanılarak üretim yapmaktayız.

Kalkancı olarak, yakın bir zamanda tüm tezgahlarımızı hücre sistemine uygun hale getirerek verimliliğimizi ve fiyat avantajımızı daha da arttırmayı hedefliyoruz.

KALKANCI olarak ürün kalitesi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyede sağlayabilmek için hem alaşımlandırma sürecinde hem de döküm sonrasındaki billet sürecinde ürünlerden numuneler toplayarak kontrol sağlıyoruz.

Doruk Otomasyon ve Üretim İzleme Süreci

Türkiye’nin önde gelen üretim yönetim sistemlerini gerçekleştirilen Doruk Otomasyon ile güçlü işbirliğimiz sayesinde tüm tezgahlarımızdan ve CNC işleme merkezlerimizden 7 – 24 online olarak veri toplamaktayız.

Operasyonlarımızı anlık olarak takip ederek belli kriterlere göre üretimimize sürekli geri beslemeler sunarak verimliliğimizi ve kullanılabilirliğimizi arttırmaktayız.

Döküm ve Dökümhane

Anlık üretim organizasyonlarının yapılmasına ek olarak işletmede normalde fark edilmeyen hız düşümü, duruş, arıza, bekleme, kalite kayıplarının nedenleri ile birlikte görünür olmasını ve analizler yapılarak kök nedenlerinin tespit edilmesi yolu ile daha sağlıklı üretim yapmaktayız. Yaptığımız tüm yatırımlar ve iyileştirmeler ile endüstri 4.0 çerçevesinde akıllı ve dijital fabrika dönüşümlerimize devam etmekteyiz.