CMM Testi

CMM Testi

Coordinate Measuring Machine harflerinin kısaltması olan CMM’nin Türkçesi “Koordinat Ölçme Makinesi”’dir. CMM, bir nesnenin fiziksel geometrik özelliklerini ölçmek için kullanılan bir cihazdır. Boyutsal inceleme proses kontrolünde kullanılır; sonuçları parametrelerini ayarlar. İstenilen çıktıları elde etmek için üretim süreci, bilgisayar kontrollü boyutsal inceleme tipik olarak bir Koordinat Ölçüm Makinesi ile gerçekleştirilir. Veya bir ölçümü hareket ettirmek için tasarlanmış çok hassas bir mekanik sistem olan CMM bir iş parçası yüzeyindeki noktaların koordinatlarını belirlemek için sonda. Bir CMM şunlardan oluşur:

  • Parçaların sabitlendiği bir çalışma alanı, parça yüzeylerini algılamak için bir sensör, birparça sensörünü çalışma alanı etrafında hareket ettirmek için mekanik montaj
  • Sensöre göre parça boyutlarının hesaplanmasında kullanılan yazılıma sahip bilgisayar ölçümleri

CMM Nasıl Çalışır?

CMM’ler olarak da adlandırılan Koordinat Ölçüm Makineleri, üretilen parçaların boyutlarını, mikrometreler ve yükseklik göstergeleri gibi geleneksel metroloji enstrümanları ile gerçekleştirilen, aerodinamik ve genellikle otomatikleştirilmiş manuel QC kontrollerinin sunumunda kontrol etmek için kullanılır. Birkaç CMM stili vardır, ancak hepsi esasen yakut veya benzer uçlu prob uçları veya lazer veya benzer temassız problar kullanırlar, bunlar parça etrafında hareket ederek yüzeylerin ve özelliklerin koordinatlarını alıp hareket halindeyken alırlar. Bunlar daha sonra parçanın tasarlandığı CAD dosyasıyla karşılaştırılır. CMM’ler manuel veya tam otomatik olabilir.

CMM’nin boyutsal yetenekleri genellikle konum, yuvarlaklık, diklik, paralellik, düzlük, açısallık, yüzey profili, bir çizginin profili, simetri, eş merkezlilik, doğrusallık ve veri nicelemesini içerir.

CMM testine hangi sektörlerin ihtiyacı var?

Bir nesnenin fiziksel geometrik özelliklerinin ölçülmesi, onaylanmış ürün özellikleriyle karşılaştırma yapılmasını sağlar. Değerlendirmeler, ilk parça değerlendirmesini ve kritik boyutsal profil ölçümlerini içerir. Ürünlerin üretim ve / veya sevkiyat öncesinde spesifikasyon gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığının belirlenmesi, maliyetli yeniden çalışmayı ve daha sonraki gecikmeleri azaltabilir.

Belirtildiği gibi, CMM testi yerinde veya kurum içinde gerçekleştirilebilir. Doğruluk, CMM testinde önemli bir faktördür, bu nedenle birçok müşteri, fabrikada yerinde olabilecek ekipmanı kullanmak yerine bir üçüncü tarafla ortak olmayı tercih eder. Doğruluk söz konusu olduğunda makinelerin kendileri değişir, ancak aynı derecede önemli olan, operatörün deneyimi ve becerisidir.

Kalkancı CMM Testi

Endüstriyel üretimin neredeyse her kesiminde kullanılan ve ortaya çıkan ürünlerin son kontrollerinde büyük önem taşıyan CMM Testleri, kalite kontrol süreci içerisinde önemli bir yer almaktadır. En pratik ve bilinen kontrol yollarından biri olan CMM, aynı zamanda yüksek hassasiyetli bir kontrol sağlaması açısından da büyük önem taşımaktadır. Değerli müşterilerimize en iyiyi sunabilmek adına CMM Testleri, Kalkancı markası olarak bizlerin de kalite kontrol süreçleri arasında yer almaktadır.

Bünyemiz laboratuvarında; ZEISS, Mahr ve Mora markalarına ait 3 farklı CMM mevcuttur. Proje ve seri üretim parçalarının ölçümleri titizlikle ve hızlıca yapan bu cihazlar ürünlerin fiziksel geometrik karakteristik özelliklerini yüksek başarıyla ölçmektedirler. Ayrıca iyi tasarlanmış yazılımları, kullanıcı dostu ara yüzleri ve dayanaklıklarıyla Kalkancı’nın tercihi olmuşlardır.