Mikroskop Testleri

Mikroskop Testleri

Taramalı Elektron Mikroskobu, bilgi elde etmek için odaklanmış elektron demetlerini kullanan güçlü bir büyütme aracıdır. Yaklaşık 2 kişi büyüklüğünde olan bu mikroskoplar tarafından üretilen yüksek çözünürlüklü, üç boyutlu görüntüler; topografik, morfolojik ve bileşimsel bilgiler sağlar, onları çeşitli bilim ve endüstri uygulamalarında paha biçilmez kılar.

Mikroskop Özellikleri

Profesör Dr. Charles Oatlev tarafından 1950’lerde yüksek lisans öğrencilerinin yardımıyla geliştirilen Taramalı Elektron Mikroskobu, üç tür elektron mikroskobundan (EM) biridir.

Elektron mikroskopları, ışık mikroskopları ile aynı temel prensipleri kullanır, ancak bir nesneyi büyütmek için fotonlar yerine enerjik elektron ışınlarına odaklanır.

Işık yerine elektron kullanılmasının temel sebebi ışık mikroskopları belirli dalga boylarına, ışık kalitesine ve duruma bağlı olarak değişiklik göstermesine rağmen elektron mikroskobunda daha iyi sonuçlar elde edilebilmesidir. Tabii ki Elektron Mikroskoplarında da en iyi sonucu elde edebilmek için Vakum sistemi, soğutma sistemi, sağlam / oynamayan zemin, manyetik ortamdan arındırılmış test odası ve kesintisiz güç kaynağı gerekiyor.

Mikroskop Testleri Ne Yapar?

Taramalı Elektron Mikroskobu, bir numuneyi bir elektron ışınıyla bir tarama modelinde izleyerek ayrıntılı yüzey bilgileri sağlar. Süreç, bir elektron tabancasının kolondan aşağıya ve bir dizi elektromanyetik mercek üzerine bir enerjik elektron demeti oluşturmasıyla başlar.

Bu lensler, sarmal içine sarılan ve solenoidler olarak adlandırılan tüplerdir. Bobinler, gelen elektron ışınını numuneye odaklamak için ayarlanır; bu ayarlamalar voltajda dalgalanmalara neden olarak elektronların numune yüzeyi ile temas etme hızını arttırır / azaltır.

Bilgisayar aracılığıyla kontrol edilen SEM operatörü, büyütmeyi kontrol etmek ve taranacak yüzey alanını belirlemek için ışını ayarlayabilir. Işın, katı bir numunenin yerleştirildiği sahneye odaklanır. Örneklerin çoğu, vakum odasına yerleştirilmeden önce biraz hazırlık gerektirir.

Çeşitli farklı hazırlama proseslerinden, SEM analizinden önce en yaygın kullanılan ikisi, iletken olmayan numuneler için püskürtme kaplaması ve çoğu biyolojik numunenin dehidrasyonudur.

Ek olarak, tüm numunelerin vakum odası içindeki düşük basıncı kaldırabilmesi gerekir.

Gelen elektronlar ile numunenin yüzeyi arasındaki etkileşim, numuneye odaklanmadan önce önemli miktarda kinetik enerji taşıyan gelen elektronların hızlanma oranıyla belirlenir.

Gelen elektronlar numune ile temas ettiğinde, enerjik elektronlar numunenin yüzeyinden salınır. Etkileşim tarafından yapılan saçılma desenleri, numunenin boyutu, şekli, dokusu ve bileşimi hakkında bilgi verir.

İkincil ve geri saçılmış elektronlar ve x-ışınları dahil olmak üzere farklı saçılmış elektron türlerini çekmek için çeşitli detektörler kullanılır. Kırınımlı geri saçılım elektronları, kristal yapıların yanı sıra minerallerin ve mikro kumaşların yönünü de belirler.

Numune yüzeyinin altından yayılan X ışınları element ve mineral bilgisi sağlayabilir.

Taramalı elektron mikroskoplar, siyah beyaz, üç boyutlu görüntüler üretir.

Görüntü büyütme 10 nanometreye kadar olabilir, numunenin yüzeyinde gerçekleşen yoğun etkileşimler daha büyük bir görüş derinliği, daha yüksek çözünürlük ve nihayetinde daha ayrıntılı yüzey resmi oluşturur.

Mikroskop Testleri Nerelerde Kullanılır?

Taramalı ekelktron mikroskopları, özellikle katı malzemelerin karakterizasyonlarının yararlı olduğu, bilimsel ve endüstri ile ilgili bir dizi alanda çeşitli uygulamaları vardır. Topografik, morfolojik ve bileşimsel bilgilere ek olarak, Taramalı Elektron Mikroskobu yüzey kırıklarını algılayabilir ve analiz edebilir, mikro yapılarda bilgi sağlayabilir, yüzey kirlenmelerini inceleyebilir, kimyasal bileşimlerdeki uzamsal değişiklikleri ortaya çıkarabilir, kalitatif kimyasal analizler sağlayabilir ve kristal yapıları tanımlayabilir. Canlı ve yumuşak organizmalarda da kullanılabilir fakat iyi bir şekilde stabil edilmeli ve kimyasal fiksasyon kullanılmalıdır. Taramalı elektron mitroskobu katı malzemelerde olduğu kadar iyi ve doğru sonuçlar vermeyeceği için canlı ve yumuşak organizmalarda çok fazla kullanılmaz.

Taramalı elektron mikroskoplar, yaşam bilimleri, biyoloji, gemoloji, tıp ve adli tıp, metalurji gibi alanlarda temel araştırma aracı olabilir.Ek olarak, taramalı elektron mikroskopları iletken denetimi, küçük ürünlerin üretim hattı ve bilgisayarlar için mikroçiplerin montajı gibi pratik endüstriyel ve teknolojik uygulamalara sahiptir.

Kalkancı Mikroskop Testleri

Ürünlerimizin yetkinlik, kalite ve dayanıklılığı kontrol edebilmek adına Kalite Kontrol Prosesimiz içinde yer alan Mikroskop Testleri kalite kontrollerimizi mikro boyutlarda sağlayabiliyoruz.Kalkancı Mikroskop Testleriile ürün kalitemizin denetlenmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi konularında işlemler sağlıyoruz.