Alüminyum Ergitme

Verimlilik ve Maliyetlerde Tasarruf Ergitme ile Başlar.

Külçeden eriyik metali elde etme süreci olan “ERGİTME”, külçeye ısı uygulama işlemidir. Ergitme işlemi seri üretimin ilk aşamasını oluşturur. Burada yeterli sıcaklığa ulaşan maden bir sonraki süreç olan “Döküm” için bu aşamada hazır hale getirilir. Tanım ve algılama açısından oldukça basit olsa da ergitme süreci sanılandan daha komplike ve teknolojiye dayalı bir süreçtir. En temel haliyle bile ergimeyi sağlayabilmenin iki yolu vardır. Bunlardan ilki hepimizin bildiği “sıcaklık”, diğeri ise “basınç”tır.

Bunun dışında müşterilerimize en uygun fiyatları sunabilmemiz için bir dökümhanenin maliyet durumu büyük ölçüde ergitme bölümünün verimliliğinden etkilendiğini bilmekteyiz. Ergitme atölyesinde işlenen alüminyum giderek artan fiyatları nedeniyle, metal kaybı önemli bir maliyet faktörüdür. Yaptığımız verimlilik çalışmaları ile hem ergitme maliyetlerimizi azaltmaya, daha az hurda elde etmeye hem de ürünlerimizde en yüksek kalite standartlarını yakalamaya çalışıyoruz.

Ergitme Nedir?

Üretim hattının en önemli basamaklarından olan Ergitme, sadece ürünün eritilmesi değildir. Ergitme aşamasında bileşim ayarlama, aşılama, katışıkların ve gazların giderilmesi süreçleri de gerçekleştirilir. Yani kullanılacak ürün gerek dayanıklılığını artıracak gerekse bileşimini kusursuz hal getirecek işlemlerle bu süreçte tamamlanır ve kullanıma hazır hale getirilir. Ergitme sürecinde en çok karşılaşılan problemin metal bileşenlerindeki değişimler ve istenen özelliklere sahip olamaması olduğu da düşünülürse Ergitme sürecinin önemi daha iyi kavranabilir.

İşte bu ve bunun gibi sebeplerden ötürü Ergitme işleminde teknolojinin gelişimi oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü ergitme süreci işlenecek madenin ve maddenin özelliklerine göre değişkenlik göstermektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı metallerin ve madenlerin eritilebilmesi için çok çok büyük sıcaklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sıcaklığı sağlayabilecek ekipman ve donanımın geliştirilmesi için de teknolojinin belirli bir seviyeye kadar ilerlemesi gerekmiştir. Gelişen teknoloji sayesinde ortam basıncını değiştirerek ya da yüksek sıcaklıklar çok hızlı şekilde sağlanarak Ergitme Süreci hızlandırılmakta ve daha kusursuz hale getirilmektedir. Teknolojinin sağladığı avantajlarla çok daha Homojen bir ürün elde edilmekte ve buna bağlı olarak çok daha kusursuz ürünler ortaya çıkmaktadır.

Kalkancı olarak ergitmenin ürettiğimiz ürünlerde ne kadar önemli olduğunun farkındayız.

  • Geliştirilmiş malzeme akışkanlığı, daha iyi kalıp doldurma ve daha az besleme kusuru ile sonuçlanır.
  • Daha yüksek uzama gibi birçok mekanik özellik genellikle yapısal veya mühendislik ürünü alüminyum dökümler için kritik bir gereksinimdir ve en iyi mekanik özellikler ergitme sürecinin mükemmelliği ile ilişkilidir.
  • Artan eriyik temizliği, mikro gözeneklilik ile ilgili daha az sorunla karşılaşmamıza neden olur.
  • Kusursuz bir ergitme süreci daha az hurda ve daha iyi işlenebilirlik demektir.

Ergitme Ocağı

Tüm bu detaylar ışığında etkili ve hızlı bir ergitme sürecinin sağlanabilmesinin önemini bilen KALKANCI olarak bünyemizde 5 adet ana ergitme ocağını barındırmaktayız. Sahip olduğumuz bu son teknoloji ve yenilikçi ana ergitme ocaklarıyla talepler ve siparişler doğrultusunda yüksek miktarda ergitme kapasitesine sahip olabilmekteyiz.

KALKANCI dökümhanesinde günlük ergitme kapasitemiz 50 tonun üzerindedir. Müşterilerimize hızlı teslimatlar verebilmek ve etkili bir iş süreci yürütebilmek için aynı anda 5 farklı malzemeyi ergitebildiğimiz, yüksek performanslı beş adet ana fırını dökümhanemizde kullanmaktayız.

Kalkancı Ergitme Ocakları

  • 1 x 3.000 kg(1.500kg/h)
  • 2 x 1.500 kg (500kg/h)
  • 1 x 1.000kg(150kg/h)
  • 1 x 1.000kg(150kg/h)