Aluminium High Pressure Casting

Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm

Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm 1024 500 Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm I Kalkancı Alüminyum Pres Döküm ve Kalıp

Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm, en basit ifadeyle ergimiş alüminyum hammaddenin “yolluk olarak adlandırılan bölgeden” yüksek basınç(400-1000 bar) ve hızda (30-100 m/s)metalden yapılmış bir kalıba doldurulması esasına dayanır. Katılaşma süreci bitine kadar yüksek basınç uygulama prosesine devam edilir. Sonrasında kalıp açılarak iticiler vasıtasıyla, parça kalıptan çıkarılarak süreç tamamlanır. Kalıp ayırıcı yağın spreylenmesi sürecinden sonra, kalıp kapatılır ve bir sonraki döngü için tekrar kilitlenir.

Kalıptan alınan parça ise yolluk bölgesinden kesilir ve bitmiş ürünü oluşturmak için gerektiğinde işleme, ısıl işlem, kaplama vb.son işlemlerden geçirilir.

Basınçlı döküm işleminin iki uygulaması vardır. Bunlardan ilki Sıcak Kamaralı(Hot Chamber) ikincisi ise Soğuk Kamaralı (Cold Chamber) uygulamalarıdır. Kullanılacak olan Alüminyum Malzemenin yapısı ve özellikleri hangi uygulamanın seçileceği konusunda belirleyici rol oynar.

Sıcak Kamaralı Makinalar:

Kurşun, Çinko, Kalay, gibi ergime sıcaklığı düşük malzemelerin üretiminde Sıcak Kamaralı Makinalar kullanılmaktadır. Sıcak kamaralı döküm yönteminin uygulanmasıyla üretim süreci bittiğindehassasiyet oranı ±0,05 mm olmaktadır. Sıcak kamaralı döküm makinaları çalışma prensibine göre iki tiptir.

 1. Pistonlu Makinalar; Pota malzeme ergitilir ve bu potaya içine daldırılan bir silindir ve içine yerleştirilen pistondan oluşur. Pistonlu Makinalarda süreç şöyle işler. Kalıp kapandıktan sonra piston aşağıya hareket eder ve silindir içine dolan malzeme kalıp içine dolar. Malzemenin kalıp içinde katılaşması sonrası piston geriye çekilir ve kalıp açılır.
 2. Basınçlı Makinalar; Pota içinde eriyen malzeme, bir dalma hücresi ve manivela sistemi ile kalıp içine doldurulur.Basınçlı Makinalar alüminyum döküm için tercih edilmezler

Soğuk Kamaralı Makinalar:

Alüminyum, bakır, magnezyum gibi ergime sıcaklığı yüksek alaşımlarının dökümündeSoğuk Kamaralı Makinalar kullanılır. Bu makinalarda ergitme ocağı ayrı bir yerdedir. Erimiş metal, bir el kepçesi veya otomatik bir kepçe ile manuel olarak “soğuk hazne” içine üretilecek parçadan fazlaca dökülür. Piston ile sıkıştırılarak kalıp boşluğuna doldurulur.

Alüminyum Döküm Yönteminin Avantajları;

Üretim sürecinin vaz geçilmez yöntemlerinden olan Alüminyum Döküm Yönteminin başlıca avantajlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Verimli Süreç: Parçanın kalıp yatırımı gerçekleştikten sonra işleme ve ek işçilik operasyonları ile yüzbinlerce parçayı üretebilirsiniz. Özellikle otomotiv endüstrisindeki yüksek seri üretim adetlerine Alüminyum Döküm Yöntemi ile cevap verebilirsiniz.
 • Kararlı Ve Tekrarlanabilir Üretim: Basınçlı dökümdeki hassasiyet ile özellikle mühendislik parçalarında tekrarlanabilir, yeterliliği yüksek üretimler yapabilirsiniz.
 • Özel Bitirme İşlemleri: Müşteri isteklerine göre istediğiniz yüzey pürüzlülüğünde parça elde edebilirsiniz.
 • Üretim Esnekliği: Yüzey kalitesine ek olarak karmaşık biçimli, farklı kesit kalınlıklarında parçaların üretimini gerçekleştirebilirsiniz.
 • Uzun Ömür: Karmaşık şekilli parçaları kaynak, perçinleme vb. birleştirme prosesine gerek kalmadan üretebilirsiniz. Parçaların tek operasyonda üretilmesi parça dayanımını arttırır. Dayanıklı olmalarının bir nedeni de ısıya dayanıklı ve boyutsal olarak kararlı olmalarıdır.
 • Düşük Maliyet: Alüminyum Döküm Parçalardiğer metal alaşımlarıyla üretilen parçalardan daha ucuzdur.

Alüminyum Döküm Yönteminin Dezavantajları;

Birçok avantajı olmasına rağmen Alüminyum Döküm YöntemininDezavantajları da vardır. Bir mühendisin veya üreticinin üretim metodunu belirlerken döküm proseslerini tercih ederken düşünmesine neden olabilecek bu dezavantajları şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Döküm büyüklükleri sınırlıdır. Çok büyük parçalar dökülemez.
 • Kalıplarının tasarımı güçtür.
 • Döküm makinası ve ona bağlı yardımcı ekipmanların yatırım maliyeti yüksektir.
 • Kalıp bakım maliyeti yüksektir.
 • Dökümde olan yüksek oranda porozite, ısıl işlem ve kaynak işlemlerini zorlaştırmaktadır.

Alüminyum Dökümdeki Gelişmeler

Üretilen parçalarda mekanik özelliklerini ve sızdırmazlık dayanımını arttırmak için sürekli proses geliştirmeleri yapılmaktadır.

 • Döküm sırasında kalıp içine sıkışmış gazı dışarı atmak için vakum sistemlerinin kullanılmasını,
 • Isıl işlem uygulamaları,
 • Yarı katı metal prosesinin uygulanmasını,

Alüminyum Alaşımlarda ve basınç prosesinde yapılan iyileştirmeler devam etmekte ve Alüminyum Basınçlı Döküm uygulamalarını her sektörde alternatif malzeme olarak yayılmaktadır.

Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm Firması KALKANCI

Geçmişinden aldığı tecrübeyi, yenilikçi vizyonuyla birleştiren KALKANCI, müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü Alüminyum Yüksek Basınçlı Döküm hizmetini profesyonel şekilde sağlayabilmektedir. Sektörel farklılıkların ihtiyaçlarını bilen ve buna uygun prosesler geliştiren KALKANCI, dünyanın birçok ülkesinde başarılı şekilde çalışmaya devam etmektedir. Eğer sizler de bu konuda profesyonel hizmet almak ve döküm sürecinizi hatasız tamamlamak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.